Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2012

Amarelo
Amarelo
2135 a116
Reposted frompannakojot pannakojot viaoloss oloss
helloo (saywhatnow) on imgfave
Reposted fromweheartit weheartit viaryska ryska
Amarelo
Bo nie chodzi o to, żeby było miło. Chodzi o to, żeby nie było chujowo.
— Tomasz Piątek "Heroina"
Amarelo
0676 9e30
Reposted fromparamoreisaband paramoreisaband

August 10 2012

Amarelo
Poznasz mnie po tęsknocie w moich oczach, którą gasi widok Twój.
— Republika, Reinkarnacje
Amarelo
'Nie wyobrażam sobie, żebyś mógł kochać jakieś inne serce. Nie wyobrażam.'
Reposted frombarkwithme barkwithme vialubie-lato lubie-lato

August 09 2012

Amarelo
rower na zdrowie
Reposted frommajkey majkey viarepostedfrom repostedfrom
Amarelo
0008 bbd7
Reposted fromgirlsonbikes girlsonbikes
Amarelo
Wszystko mi jedno, byle z Tobą.
— No właśnie...
Reposted fromzagansky zagansky viaryska ryska
Amarelo
Sku­piam się na tym, co chcę osiągnąć, a nie na przeszkodach.
Bliżej mi wte­dy do celu. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
A STRANGER DIED FOR ME, HE SET ME FREE
Reposted fromweheartit weheartit viaryska ryska

August 08 2012

Amarelo
3929 28f1
Reposted fromeklerrka eklerrka viaryska ryska
Amarelo
Reposted frombicycle bicycle viaryska ryska
I hope you choke..
Reposted fromweheartit weheartit viaryska ryska
Amarelo

Tumblr_m1zoipy3tj1qfk1qeo1_500_large

Reposted fromcarly carly viaoloss oloss
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaryska ryska
Amarelo
7286 d9b5
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasoadysta soadysta

August 06 2012

Amarelo
8455 8a42
DO WANT!
Reposted fromokhy okhy viarepostedfrom repostedfrom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl